Super-Rolnik Pas Klinowy A33 A841

9,90

Opis

FOSTAR to płynny nawóz zawierający fosfor (500 g P2O5 w 1 litrze) w formie łatwo dostępnej dla roślin. Stosowany w zabiegach dokarmiania dolistnego szybko dostarcza roślinom fosfor. FOSTAR może być także stosowany doglebowo w trakcie nawadniania- fertygacja upraw w gruncie i w podłożach organicznych (kokos, podłoża torfowe i inne). FOSTAR stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie lub wysokie pH, niska wilgotność i temperatura gleby tj.‹12°C, niska zawartość próchnicy). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza fosfor łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru fosforu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość fosforu (ukryte niedobory).Fosfor (P) dostarczany w nawozie FOSTAR korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:- wczesne rozpoczęcie wegetacji i szybki wzrost roślin w okresie wiosennym- intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby- zwiększenie odporności roślin na stresy, w tym suszę, choroby, wyleganie i niską temperaturę (poprawa zimotrwałości- i mrozoodporności upraw ozimych oraz korzystny wpływ na regenerację uszkodzeń pozimowych i innych)- poprawę intensywności kwitnienia- prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój generatywny (np. lepsze zaziarnienie kłosów, zwiększenie ilości nasion w łuszczynach)- poprawę jakości materiału siewnego (siła kiełkowania nasion) oraz surowca w przemyśle piwowarskim- przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania owoców (np. poprawa jędrności, wielkości i wybarwienia owoców)- zwiększenie wartości biologicznej plonu: wyższa zawartość białka, aminokwasów egzogennych, witamin, karotenu i cukrowcówDokarmianie dolistne:W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować FOSTAR w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.Fertygacja upraw w gruncie i w podłożach organicznych (kokos, podłoża torfowe i inne):FOSTAR może być wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie. Równocześnie może być wykorzystany do obniżenia pH pożywki. Zawartość składników w pożywce zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych. Roztwory nawozu FOSTAR należy przygotowywać w zbiorniku odrębnym niż roztwór nawozu wapniowego. Najczęściej stosowane stężenie nawozów w pożywce gotowej do użytku to zakres 0,03–0,1% (0,3–1 litr nawozu w 1000 l roztworu). Częstotliwość aplikacji należy dostosować do aktualnych wymagań pokarmowych roślin i warunków uprawy.

Intermag

sposoby na kreta, zapach tuberozy, gloksynia gdzie kupić, hedera colchica, zestaw ziół, lwia paszcza sadzonka, tojad nasiona, ogórek to warzywo czy owoc

yyyyy