Bruder Dyszel Do U02203

17,95

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : OFF! Max Repelent w aerozolu 100 mlOFF! Max w aerozolu – repelent, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i innych owadów latających do 8 godzin oraz kleszczy do 4 godzin.długotrwała ochrona przed komarami i kleszczamiSposób użycia: Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć i spryskać równomiernie skórę oraz odzież z odległości 15-20 cm. Na twarz i szyję nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Produkt jest bezpieczny dla tkanin naturalnych i tworzyw sztucznych – nie wchodzi w reakcję z syntetykami i powierzchniami lakierowanymi. Odzież, na którą naniesiono produkt, należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Do użytku zewnętrznego.Przechowywać w temperaturze otoczeniaOFF! Max w aerozoluNiebezpieczeństwoSubstancja czynna: ikarydyna 160 g/kg.Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodne z lokalnymi przepisami.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0012/03.Kraj produkcji – UETermin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).100 mlAerozolPodmiot odpowiedzialny:SC Johnson Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia 0801 11 12 11(całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)www.scjohnson.com

seler korzen, brokuł gałązkowy, ostrokrzew meservy blue prince, ile kosztuje pocięcie drewna opałowego, późne odmiany jabłoni, sąsiedztwo papryki, nasiona iglaków, kiedy przesadzać brzozy, rośliny na balkon zwisające, odstraszacz na koty w ogrodzie opinie, prawdziwek szlachetny, kora pl, iglaki kolumnowe niskie, plandeka ogrodowa, dąb bezszypułkowy liść, podpory pod winogron, yerba rosamonte, krzewuszka cudowna na pniu, dobre sąsiedztwo dla ogórków, pektyny co to, sposób na mrówki w kuchni

yyyyy